Віды гарадоў Магілёўскай губерні (1820-30-я гг.)


Віды гарадоў Магілёўскай губерні (1820-30-я гг.)

BY | RU

Рукапісная карта Магілёўскай губерні з відамі губернскіх і ўездных гарадоў: Магілёва, Мсціслава, Чавусаў, Воршы, Чэрыкава, Клімавічаў, Быхава, Беліцы, Рагачова, Копысі, Бабінавіч, Сянна.

Карта ўтрымлівае статыстычныя даныя: размеркаванне зямлі па прызначэнні, адлегласці паміж населенымі пунктамі і паштовымі станцыямі, назвы і кірункі рэк, звесткі аб месцах рачных перавозаў, мастах і гацях да інш. Аўтар карты магілёўскі губернскі землямер калежскі саветнік і кавалер Ігнаці Фёдаравіч Лада-Кладніцкі.

Гэтая рукапісная карта вядомая ў адзіным асобніку, згодна з экспертызай Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі датуецца першай паловай XIX стагоддзя. Вензель Мікалая І у расійскім гербе дазваляе ўвесці часавыя рамкі: 1825–1855 гады. У 1840-м Бабініцкі ўезд быў скасаваны, адпаведна, карту правільна датаваць перыядам паміж 1825 і 1840 гадамі. Карта была алічбаваная ў межах расійскага праекта «Цифровая культура».  

1850-1map

 

КАРТА
БЕЛОРУСКО МОГИЛЕВСКОЙ
ГУБЕРНІИ И ВИДЫ
Губернскаго и Уездных Городовъ
съ присвоенными имъ
гербами

 

Аўтар: І.Ф. Лада-Кладніцкі
паміж 1825-1840 гг.., Магілёў
Маштаб: 1: 1 680 000
Памер карты: 98 х 65 см
Расійская дзяржаўная бібліятэка, Ko 111/I-6

 

ВІД МАГІЛЁВА з паўднёва-заходняга боку

1. Каменные Благочестивые Церкви.
2. Братскаго Монастыря каменная съ Монастиремъ и Колокольнею Церковь.
3. Деревянные Благочестивые приходскіе Церкви.
4. Каменные католическія Костелы съ Кляшторами.
5. Каменное зданіе въ коемъ помещаются Присудственные Места.
6. Городская Ратуша.
7. Каменная Благочестивая Церковь и Корпуса военнаго ведомства.
8. Каменное зданіе съ деревянными Флигелями въ Коемъ помещается Греко-Россійская Семинарія.
9. Каменный Экзерцызгаузъ.
10. Каменный Тюремный Замокъ.

ВІД МСЦІСЛАВА з паўночна-ўсходняга боку

1. Благочестивая Каменная приходская Церковь.
2. Благочестивый Каменный Монастырь и Церковь.
3. Благочестивые деревянные приходскіе Церкви.
4. Каменные Римско-Католическіе Костелы.
5. Кладбищная деревянная Благочестивая Церковь.
6. Еврейская деревянная Школа.
7. Каменный корпусъ для помещенія Присудственныхъ Местъ.
8. Земляный валъ.

ВІД ЧАВУСАЎ з усходняга боку

1. Благочестивые Приходскіе деревянные Церкви.
2. Римско Католическій каменный Костелъ.
3. Еврейская деревянная Школа.
4. Каменный ветхій Казенный домъ.
5. Кладбищная деревянная Благочестивая Церковь.
6. Городская Мельница и плотина.

ВІД ОРШЫ з паўднёвага боку

1. Каменная Соборная Благочестивая Церковь.
2. Каменный ксендзовъ доминикановъ Костелъ.
3. Каменный ксендзовъ францискановъ Костелъ.
4. Каменная Уніятская Василіянская Церковь.
5. Каменный поезуитскій Костелъ.
6. Еврейская деревянная Школа.
7. Почтовая Станція.
8. Земляный Валъ.

ВІД ЧЭРЫКАВА з паўднёва-заходняга боку

1. Благочестивые приходскіе деревянные Церкви.
2. Римско-Католическій деревянный Костелъ.
3. Каменые зданіи для Присудственныхъ Местъ.
4. Деревянный пожарный съ каланчею Сарай.
5. Кладбище и деревянная на ономъ Церковь.

ВІД КЛІМАВІЧАЎ з паўночна-заходняга боку

1. Каменныя зданіи въ коихъ помещаются Присудственные Места.
2. Деревянная Колокольня Приходской Благочестивой Церкви.
3. Провіянтскій деревянный магазейнъ.
4. Пожарный деревянный съ каланчею Сарай.
5. Еврейская деревянная Школа.

ВІД БЫХАВА з паўднёва-заходняга боку

1. Благочестивая деревянная Церковь.
2. Каменный Римско-католическій Костелъ съ Колокольнею и Кляшторомъ канониковъ Регулярныхъ.
3. Каменная Еврейская Школа.
4. Приходское деревянное училище
5. Каменный казенный домъ где помещаются присудственные места.
6. Земляный валъ и Каменные ворота.

ВІД БЕЛІЦЫ і ГОМЕЛЯ з паўднёва-заходняга боку

1. Благочестивая Приходская деревянная Церковь.
2. Старообрядческая деревянная Часовня.
3. Деревяный ветхій Римско-Католическій Костелъ.
4. Каменный Провіянтскій Магазейнъ.
5. Почтовая Станція.
6. Присудственные Места.
7. Местечко Гомель.

ВІД РАГАЧОВА з паўднёва-ўсходняга боку

1. Благочестивая приходская деревянная Церковь.
2. Каменный Провіянтскій Магазейнъ.
3. Каменное Зданіе для присудственныхъ Местъ.
4. Еврейская деревянная Школа.
5. Деревянный пожарный Сарай съ каланчею.
6. Насыпная Плотина.

ВІД КОПЫСІ з паўночна-заходняга боку

1. Благочестивые приходскіе деревянныя Церкви.
2. Римско-Католическій деревянный ветхій Костелъ.
3. Реформатская деревянная Кирха.
4. Еврейская деревянная Школа.
5. Земляный Валъ.

ВІД БАБІНАВІЧАЎ з паўночна-заходняга боку

1. Благочестивая Приходская деревянная Церковь.
2. Римско-Католическій приходскій Костелъ.
3. Почтовая Станція.
4. Тюремный деревянный Замокъ.
5. Домъ где помещаются Присудственные места.

ВІД СЯННА з паўночна-ўсходняга боку

1. Благочестивая приходская деревянная Церковь.
2. Каменный ксендзовъ Францискановъ Костелъ.
3. Деревянная Еврейская Школа.
4. Деревянный Господскій со флигелями Домъ.