Вільям Янсон Блаў 1631 год. MAGNI DVCATVS LITHVANIAE