Падрыхтавана копія гравюры Горадні Тамаша Макоўскага