Вільям Янсон Блаў. Карта ВКЛ 1613 год. MAGNI DVCATVS LITHVANIAE